CV Geri van Ittersum

Opleiding

Doctoraal Fysische Geografie (Un. van   Amsterdam). Afstudeerrichting: landschapsecologie. Disciplines: bodemkunde,   geomorfologie, vegetatiekunde, culturele antropologie.

Loopbaan

2002 – 2015: Van Ittersum Infraconsult (zelfstandig adviseur)

1986 – 2002: Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. (senior projectleider)

1981 – 1986: Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) van de Verenigde Naties (associate expert)

1976 – 1981: Rijksscholengemeenschap Texel en Gemeentelijke Avondschool Den Helder (leraar Aardrijkskunde)

Overige functies

2013 – 2021: Initiatiefnemer/adviseur bewonersinitiatief ontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied Gouda

2011 – 2021: Voorzitter Belangenvereniging van Bungaloweigenaren De Heivlinder.

2009 – 2014: Voorzitter Goudse Fotoclub

2006 – 2008: Lid adviescommissie spoorzone Gouda.

1998 – 2006: Lid en later voorzitter van het wijkteam Nieuwe Park in Gouda.

1997 – 2001: Lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Voortgezet Openbaar Onderwijs in Gouda en lid MR Goudse Scholengemeenschap

1993 – 1996: Voorzitter van de Ouderraad en later van de Medezeggenschapsraad van De Bernebrege in Heerenveen