A3

De A3, de snelweg die er nooit kwam

Ik moet u teleurstellen, want de A3 bestaat niet. Hij stond al in de jaren 20 van de vorige eeuw in de planning en zou moeten worden aangelegd tussen Amsterdam en Dordrecht via Gouda en Rotterdam. Om uiteenlopende redenen is het er nooit van gekomen. De aanleg werd in de jaren 30, de crisisjaren, uitgesteld en ook in de oorlog kwam het er niet van en ook niet tijdens de jaren van wederopbouw na de oorlog. Hij bleef wel in de planning staan, maar met lage prioriteit omdat Amsterdam en Rotterdam inmiddels via de A4 en de A13 met elkaar waren verbonden. Rond 1970 leek het er eindelijk van te komen en werden er al zandlichamen bij Amstelveen aangelegd. De oliecrisis en bezwaren vanwege de natuurwaarden in het Groene Hart, waar de weg dwars doorheen zou gaan, gooiden roet in het eten. Daarna werd de weg definitief werd geschrapt. Delen van de A20 volgen het spoor van het ontworpen tracé van de A3 en ook de N3 bij Dordrecht zou er onderdeel van geworden zijn.

Voor een meer detailleerde historie van de A3 zie: https://www.wegenwiki.nl/A3_(Nederland)